ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์สำหรับคนไทยอยู่ในเกาหลี 

한국거주 태국인을 위한 온라인전문쇼핑

KORTHAIMALL


สินค้าแนะนำ 추천상품

สมัครตอนนี้เลย

Now Sign Up

코타이몰
회원가입

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 베스트상품

มาใหม่ 신상품


ศูนย์ลูกค้า 고객센터
010 7167 2799

ทุกวัน 영업시간  เปิด 오전 09:00 - ปิด 오후 18:00
อีเมล์  이메일 jjc486@naver.com
 

 ที่อยู่ร้าน 매장주소

서울 강북구 도봉로191길 4층 100

บัญชีธนาคาร 무통장입금계좌

우리은행 1005-903-673381 정재철

 (포터스하우스)

WooriBank 1005-903-673381  정재철

ข้อมูล บริษัท 회사정보

ชื่อ บริษัท 회사명: 포터스글로벌
ประธาน 대표: 정재철

หมายเลขธุรกิจ 사업자등록번호: 
493-43-00698  [사업자정보확인]

สั่งซื้อทางไปรษณีย์ 통신판매번호: 제2021-서울강북-0637호


ห้างสรรพสินค้าออนไลน์สำหรับคนไทยในเกาหลี 

한국거주 태국인을 위한 온라인 전문쇼핑몰 


체크카드/신용카드/계좌이체 온라인결제 지원


Live Chat LINE ID: korthaimall


ข้อกำหนดและเงื่อนไข 이용약관    
นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 개인정보취급방침 


ดาวน์โหลดแอป +1,000P